Materiały i ich właściwości

Tabela konwersji jednostek

Naprężenia mechaniczne

GPa MPa or N/mm² kgf/mm² kgf/cm² 10³lb/in²
1 1X10³ 1.0197X10² 1.0197X10⁴ 1.45X10²
1X10-³ 1 1.0197X10-¹ 1.0197X10 1.45X10-¹
9.807X10-³ 9.807 1 1X10² 1.422
9.807X10-⁵ 9.807X10-² 1X10-² 1 1.422X10-²
6.895X10-³ 6.895 7.03X10-¹ 7.03X10 1

Thermal conductivity

W/(m・K) kcal/(h・m・℃) cal/(sec・cm・℃)
1 0.86 2.39×10-³
1.163 1 2.78X10-³
4.187X10² 3.6X10² 1

Ciepło właściwe

J /(kg・K) kcal /(kg・K) Btu /(lb・°R) kgf・m /(kg・K) ft-lbf /(lb・°R)
1 2.39X10-⁴ 2.39X10-⁴ 1.0197X10-¹ 1.8586X10-¹
4.1868X10³ 1 1 4.26935X10² 7.78169X10²
9.80665 2.342X10-³ 2.342X10-³ 1 1.82269
5.38032 1.285X10-³ 1.285X10-³ 5.4864X10-¹ 1

Gęstość zaludnienia

g/cm³ Kg/m³
1 1×10³
10-³ 1

Odporność na dźwięk

Ω.cm μΩ.cm
1 1×10⁶
1×10-⁶ 1

UWAGA:Prezentowane dane stanowią jedynie wartość referencyjną dla materiałów do obróbki.